logo-mini

جزئیات تعرفه گاز در سال ۱۳۹۴ (۱۳۹۴/۰۳/۰۷)

با تصویب هیأت وزیران  قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی از روز گذشته با افزایش ۱۵ درصدی محاسبه خواهد شد.به  طوری‌که هر یک از پلکان‌های مصرفی در قبوض بخش خانگی ۱۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، در سال‌های گذشته تعرفه‌های گاز بر اساس فرمول خاصی اعمال شد. براساس آن فرمول قیمت‌گذاری گاز خانگی ۱۲ماهه سال به دو بخش هفت ماهه نخست و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شد که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی (از ابتدای آبان ماه هر سال اعمال شد) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، سرد دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و  ۱۲دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.  با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه‌ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از ۳۶۰ شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند. از سوی دیگر مطابق با جدول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می‌کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله‌های سه، چهار و پنج باشد قبوض زرد دریافت خواهند کرد. همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله‌های ششم تا دوازدهم قرار می‌گیرد. قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجهی
پیدا می‌کند.
جزئیات افزایش قیمت گاز در تابستان و زمستان ۹۴
با افزایش ۱۵درصدی گاز بهای مصرفی کمترین رقم قبوض گاز بین ۵۴۰۰ تا ۱۳۵۰۰ تومان و بیشترین رقم حدود ۶۹۰ هزار تومان خواهد بود.براین اساس کمترین رقم قبوض گاز در فصل گرم همراه با عوارض ۱۰ درصدی حدود پنج هزار و ۴۰۰ تومان و بیشترین رقم بیش از ۲۵۸هزار تومان خواهد شد.کمترین رقم قبوض گاز در فصل سرد همراه با عوارض ۱۰ درصدی به ترتیب در اقلیم یک تا چهار ۱۳۵۰۰، ۱۱۲۵۰، ۹۰۰۰ و ۶۷۵۰ تومان و بیشترین رقم برای این چهار اقلیم به ترتیب بیش از  ۶۸۹هزار، ۶۶۲ هزار، ۶۳۶ هزار و ۶۰۹ هزار تومان خواهد شد. طبق مصوبه دولت در سال ۱۳۹۴، عوارض مصرف گاز از ۱۳درصد به ۱۰ درصد کاهش و عوارض قبوض گاز یک درصد افزایش یافته است. همچنین هزینه آبونمان و بیمه در سال جاری ثابت خواهد ماند.

gass-1394-1024x191


امکان ارسال نظر موجود نیست