برخی از امکانات سامانه آنلاین انرژی میتر

1. صدور قبوض تفکیکی آب و برق و گاز

                                                  

2 . نمایش گزارش (مانیتورینگ) مصارف

– انتخاب بازه زمانی

– نمایش مصرف بصورت جدول

– نمایش مصرف بصورت نمودار میله ای، خطی

– مشخص کردن حداقل، حداکثر و متوسط مصرف در نمودار

– امکان بزرگنمایی و کوچک نمایی نمودار

لف) نمایش گزارش (مانیتورینگ) مصارف کل ساختمان در بازه های زمانی قابل انتخاب
ب) نمایش گزارش (مانیتورینگ) مصارف یک واحد در بازه های زمانی قابل انتخاب

3- انجام کلیه امور مالی ساختمان اعم از ثبت هزینه، درآمد و تقسیم آن بین واحدها، پرداخت آنلاین و …

4- ارسال و دریافت پیام بین ساکنین، مدیر ساختمان و شرکت، امکان ثبت نظر سنجی و رای گیری

5- تشخیص و ارسال خطاهای کنتور به مصرف کننده و شرکت تولید کننده (مانند نشت آب و ترکیدگی لوله)

6- نمونه صفحات اپلیکیشن تلفن همراه

                                                  

سمینار آنلاین صفر تا صد انرژی میتر