logo-mini

اهداف شرکت

شرکت مهندسی به ساز انرژی یکی از بهترین و بروز ترین تولیدکننده های سیستم های هوشمند در ایران می باشد که تلاش کارکنانش گرمی بخش خانه های مردم است. بی تردید همه مدیران و همکاران این شرکت اذعان دارند که استمرار فعالیت تولیدی در این واحد صنعتی صرفا منوط به رضایت مشتریان در بازارهای داخلی و خارجی است.
رهبری شرکت به ساز انرژی با اعمال روش های سیستماتیک ، مدون و مستند تلاش خواهندنمود تا خواستهای مشتریان را تامین نموده و تعهد خود را نسبت به این امر محقق سازد.

محور های اساسی فعالیت های سازمان :

۱. احترام به افراد
۲. خدمت به مشتری
۳.تلاش برای تعالی

اهداف کیفی شرکت:

۱. جلب رضایت مشتری و درک خواسته های آنان.
۲. بهبود مستمر کیفیت محصولات تولیدی.
۳. بهبود مستمر سیستم های مدیریت کیفیت.
۴. جلب رضایت طرف های ذینفع از جمله پرسنل به عنوان سرمایه اصلی سازمان.
۵. حضور فعال تر در بازارهای خارجی

جهت حصول به اهداف فوق سیاست های زیر بکار گرفته می شود:

۱. اعمال روش های سیستماتیک ، مدون و پویا به منظور کنترل و ریشه یابی اشکالات و برطرف نمودن آنها.
۲. مدون نمودن کلیه تجربیات و روش های اجرائی کار بر اساس دانش فنی بومی .
۳. استفاده از تجربه همکاران و تجربیات گرو ه های مشاور.
۴. انجام آموزش های لازم در سطوح پرسنلی شرکت.
۵. اجرای صحیح کلیه فعالیت ها و تصحیح عملکردها بر اساس دستورالعمل های مدون.
۶. انعکاس نظریات مشتریان از طریق خدمات پس از فروش به کارخانه به منظور بهبود مستمر در محصولات.
۷٫ ایجاد ارتباط روشن با تامین کنندگان و بکارگیری سیستم تبادل اطلاعات کافی و مناسب