سامانه آنلاین تحت وب (انرژی متر)

پکیج انرژی میتر از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل می شود.

سخت افزار که شامل کنتورها، تجهیزات اندازه گیری و تجهیزات شبکه ارتباطی می باشد در داخل ساختمان نصب و عملیات اندازه گیری و انتقال داده را انجام می دهد.

بخش دوم که کاربران از طریق آن با سامانه در ارتباط هستند نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه می باشد