مقالات

مبانی اولیه تفکیک انرژی و آب

مبانی اولیه تفکیک انرژی و آب

مبانی اولیه سامانه انرژی میتر یکی از بهترین و عادلانه ترین روش ها برای تقسیم و تفکیک قبوض استفاده از سامانه انرژی میتر است، که وظیفه آن محاسبه مصرف دقیق واحدها در بخش های مختلفی همچون آب، گاز و ...

کنتورحجمی و دبی سنج سیال آب

کنتورحجمی و دبی سنج سیال آب

تجهیزات و ادوات اندازه گیری (کنتورحجمی و دبی سنج سیال آب) براي اندازه‌گيري ميزان سيال در حال جريان از يك مسير بسته (مانند خط لوله) يا مسير باز (مانند كانال) با سطح مقطع مشخص، مي‌توان از وسايل و تجهيزات ...

دفترچه نصب

دفترچه نصب

دفترچه نصب و مشخصات فنی سامانه انرژی میتر مشاهده دفترچه نصب روی کلمه مشاهده کلیک کنید....

انرژی متر چیست؟

انرژی متر چیست؟

فایل قابل دانلود مربوط به توضیحات بخش های مختلف سامانه انرژی میتر مشاهده دفترچه نصب روی کلمه مشاهده کلیک کنید....

دفترچه راهنما

دفترچه راهنما

دفترچه راهنمای کار با سیستم هوشمند موتورخانه مشاهده دفترچه نصب روی کلمه مشاهده کلیک کنید. ...