کنتور برق هوشمند / Power meter

استفاده از کنتورهای هوشمند برق در سامانه انرژی متر به دو شکل مرسوم می باشد:

الف) تفکیک برق واحدهای یک ساختمان:

این حالت بیشتر در پروژه هایی که امکان دریافت انشعاب برق از اداره برق مربوطه وجود ندارد استفاده می شود بطور مثال ساختمان های تجاری که دارای تعداد مصرف کننده بسیار زیاد هستند یا پروژه هایی که از سیستم های تولید برق مانند CHP یا CCHP استفاده می کنند.

ساختار کابل کشی در صورت استفاده از کنتور برق هوشمند بسیار ساده تر و کم هزینه تر است بصورتیکه می توان از طریق یک کابل مرکزی یا باس داکت (Bus duct) برق را از پست برق ورودی ساختمان به تابلو برق های تقسیم نصب شده در طبقات رسانده و با استفاده از کنتور برق تفکیکی در ورودی واحدها عملیات تفکیک برق را اجرا کرد.

از محاسن اجرای این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • عدم نیاز به خرید انشعاب برق و کاهش هزینه اولیه
 • عدم نیاز تخصیص فضا برای نصب کنتورهای ورودی (به خصوص در ساختمان های تجاری) که صرفه جویی قابل توجهی در هزینه فضای مورد نظر خواهد داشت
 • عدم نیاز به کابل کشی مجزا از ورودی ساختمان (اتاق کنتور) به هر یک از واحدها و صرفه جویی در خرید اولیه و فضای مورد نیاز در سقف های کاذب
 • امکان استفاده از سیستم باس داکت (Bus duct) با کیفیت بسیار بالاتر از روش های معمول

ب) تفکیک برق چیلرها، بوستر پمپ های آبرسانی، موتورخانه و …

یکی از کاربردهای سامانه انرژی میتر تفکیک مصارف برق مشاعات ساختمان بین واحدها بر مبنای مقدار دقیق مصرف است، بطور مثال مصرف برق چیلر تراکمی یا مصرف برق موتورخانه

از آنجاییکه در بیشتر مواقع کنتور برق مشاعات (آسانسور، روشنایی و …) با بخش تاسیسات (موتورخانه، چیلر و …) مشترک می باشد به همین دلیل بایستی در ابتدا مقدار سهم مشاعات از تاسیسات تفکیک شده و سپس سهم تاسیسات را بر مبنای مصرف هر واحد بین مصرف کنندگان تقسیم نمود.

به همین دلیل نیاز است تا برای بخش های مختلف تاسیسات مانند چیلرهای تراکمی، موتورخانه ویا بوستر پمپ های آب رسانی از کنتورهای تفکیکی هوشمند برق استفاده نمود.

نحوه تقسیم برق مشاعات بین واحدها را می توان به شکل زیر تعریف کرد:

 • تقسیم مصرف برق مشاعات (آسانسور و روشنایی و …) بین واحدها بر اساس متراژ واحد، نفرات، مساوی و …
 • تقسیم مصرف برق چیلر بین واحدها بر اساس مصارف فن کویل ها (با استفاده از کنتورهای انرژی)
 • تقسیم مصرف برق موتورخانه بین واحدها بر اساس مصارف انرژی سرمایشی و گرمایشی فن کویل ها و آب گرم بهداشتی (با استفاده از کنتورهای انرژی و آب گرم بهداشتی)
 • تقسیم مصرف برق بوستر پمپ های آب رسانی بین واحدها بر اساس مصرف آب هر واحد (با استفاده از کنتورهای آب سرد و گرم بهداشتی)

آیتم های قابل اندازه گیری در کنتور هوشمند برق:

 • مصرف انرژی کل Kwh
 • توان مصرفی Kw – توان اکتیو و راکتیو
 • مصرف انرژی ورودی Kwh و مصرف انرژی خروجی (برگشتی) Kwh
 • ولتاژ V – جریان A – فرکانس Hz
 • رله قطع کن On-Off
 • شبکه ارتباطی Modbus (RTU)

مشخصات فنی کنتور تک فاز

type Class index Reference voltage Un Rated current
PM3666 Class 1 220V,230V 1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,

15(60)A,20(80)A,30(100)A

مشخصات فنی کنتور سه فاز

TYPE CLASS RATED VOLTAGE STANDARD CURRENT
Three Phase Three Wire Class 1.0 or Class 2.0 3×100V 3×1.5(6)A
3×380V 3×1.5(6)A
Three Phase Four Wire 3×57.7/100V 3×1.5(6)A
3×220/380V 3×1.5(6)A
3×2.5(10)A
3×5(20)A
3×10(60)A

3×15(60)A

3×20(80)A

3×30(100)A