برخی از امکانات سامانه آنلاین انرژی میتر

1- صدور قبوض تفکیکی آب و برق و گاز

2- نمایش گزارش (مانیتورینگ) مصارف

الف) نمایش گزارش (مانیتورینگ) مصارف کل ساختمان در بازه های زمانی قابل انتخاب

ب) نمایش گزارش (مانیتورینگ) مصارف یک واحد در بازه های زمانی قابل انتخاب

3- انجام کلیه امور مالی ساختمان اعم از ثبت هزینه، درآمد و تقسیم آن بین واحدها، پرداخت آنلاین و …

4- ارسال و دریافت پیام بین ساکنین، مدیر ساختمان و شرکت، امکان ثبت نظر سنجی و رای گیری

5- نمونه صفحات اپلیکیشن تلفن همراه

6- تشخیص و ارسال خطاهای کنتور به مصرف کننده و شرکت تولید کننده (مانند نشت آب و ترکیدگی لوله)