الهیه 11

الهیه 11

محل پروژه : تهران / شهران

تعداد کل کنتور : 104 عدد

تعداد میتر التراسونیک سرمایش گرمایش : 26 عدد

تعداد میتر التراسونیک آب سرد بهداشتی : 26 عدد

تعداد میتر التراسونیک آب گرم بهداشتی : 26 عدد

تعداد میتر برگشت آبگرم بهداشتی : 26 عدد

کنتور برق : —

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.