کنتور برق هوشمند / POWER METER

کنتور برق هوشمند / POWER METER

استفاده از کنتورهای هوشمند برق در سامانه انرژی متر به دو شکل مرسوم می باشد:

الف) تفکیک برق واحدهای یک ساختمان

این حالت بیشتر در پروژه هایی که امکان دریافت انشعاب برق از اداره برق مربوطه وجود ندارد استفاده می شود بطور مثال ساختمان های تجاری که دارای تعداد مصرف کننده بسیار زیاد هستند یا پروژه هایی که از سیستم های تولید برق مانند CHP یا CCHP استفاده می کنند. ساختار کابل کشی در صورت استفاده از کنتور برق هوشمند بسیار ساده تر و کم هزینه تر است بصورتیکه می توان از طریق یک کابل مرکزی یا باس داکت (Bus duct) برق را از پست برق ورودی ساختمان به تابلو برق های تقسیم نصب شده در طبقات رسانده و با استفاده از کنتور برق تفکیکی در ورودی واحدها عملیات تفکیک برق را اجرا کرد.

از محاسن اجرای این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد

  •  
  •  
  •  
  •  
slide-2d9e35c
slide-430c40f
slide-5832065
slide-83280a5
کنتور سه فاز ریلی با و بدون رله قطع کن

برای خرید و یا سوال در مورد این محصول میتوانید با کارشناسان به ساز انرژی در ارتباط باشید

slide-2d9e35c
slide-430c40f
slide-5832065
slide-83280a5
کنتور تک فاز ریلی با و بدون رله قطع کن

ب) تفکیک برق چیلرها، بوستر پمپ های آبرسانی، موتورخانه و …

یکی از کاربردهای سامانه انرژی میتر تفکیک مصارف برق مشاعات ساختمان بین واحدها بر مبنای مقدار دقیق مصرف است، بطور مثال مصرف برق چیلر تراکمی یا مصرف برق موتورخانه از آنجاییکه در بیشتر مواقع کنتور برق مشاعات (آسانسور، روشنایی و …) با بخش تاسیسات (موتورخانه، چیلر و …) مشترک می باشد به همین دلیل بایستی در ابتدا مقدار سهم مشاعات از تاسیسات تفکیک شده و سپس سهم تاسیسات را بر مبنای مصرف هر واحد بین مصرف کنندگان تقسیم نمود. به همین دلیل نیاز است تا برای بخش های مختلف تاسیسات مانند چیلرهای تراکمی، موتورخانه ویا بوستر پمپ های آب رسانی از کنتورهای تفکیکی هوشمند برق استفاده نمود.

نحوه تقسیم برق مشاعات بین واحدها را می توان به شکل زیر تعریف کرد :

مشخصات فنی کنتور تک فاز

Rated current Reference voltage Un Class index type
1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,
15(60)A,20(80)A,30(100)A
220V,230V Class 1 PM3666
slide-2d9e35c
slide-430c40f
slide-5832065
کنتور تک فاز ریلی بدون رله قطع کن

آیتم های قابل اندازه گیری در کنتور هوشمند برق:

مشخصات فنی کنتور سه فاز

STANDARD CURRENT RATED VOLTAGE CLASS type
3×1.5(6)A 3×100V Class 1.0 or Class 2.0 Three Phase Three Wire
3×1.5(6)A 3×380V
3×1.5(6)A 3×57.7/100V Three Phase Four Wire
3×1.5(6)A 3×220/380V
3×2.5(10)A
3×5(20)A
3×10(60)A
3×15(60)A
3×20(80)A
3×30(100)A