ردیف نام پروژه – کارفرما محل پروژه تعداد کل کنتور تعداد میتر التراسونیک سرمایش گرمایش تعداد میتر التراسونیک آب سرد بهداشتی تعداد میتر التراسونیک آب گرم بهداشتی تعداد میتر برگشت آبگرم بهداشتی کنتور برق کنتور آب توربینی کنتور هوشمند گاز درصد پیشرفت
1 پروژه تجاری خانه مدرن پاسارگاد مشهد مشهد / کیلومتر 3 جاده شاندیز 769 769 --- --- --- --- --- --- 70
2 تهران چیتگر / پروژه صبا برج 132 واحدی مروارید (صبا) 531 531 133 133 133 132 --- --- 100
3 بانک مسکن شیراز / پروژه تعاونی بانک مسکن 440 110 110 110 110 --- --- --- 45
4 --- شیراز / 76 واحدی چکاوک 314 79 78 78 78 1 --- --- 95
5 مهندس کریمی کرج جهانشهر 256 67 63 63 63 --- --- --- 100
6 مهندس نعیمی تهران / زعفرانیه 59 16 15 14 14 --- --- --- 80
7 مهندس عدالت خواه تهران / بوکان 38 14 8 8 8 --- --- --- 90
8 مهندس خراسانی تهران / قیطریه 96 48 24 24 --- --- --- --- 80
9 مهندس رحیمی تهران / کامرانیه 52 13 13 13 13 --- --- --- 100
10 آقای میری تهران / محمودیه 16 --- 16 --- --- --- --- --- 100
11 آقای محسنی تهران / چیذر 45 13 11 11 10 --- --- --- 100
12 مهندس پیرایی تهران / دروس خیابان یارمحمدی 10 10 --- --- --- --- --- --- 100
13 آقای شهریار پور تهران / پاسداران 11 --- 11 --- --- --- --- --- 100
14 خانم کساییان تهران / پاسداران 5 --- 5 --- --- --- --- --- 100
15 مهندس جواهریان تهران / خیابان دولت 41 11 10 10 10 --- --- --- 100
16 خانم مهندس انصاری تهران / قلهک 17 8 9 --- --- --- --- --- 100
17 مهندس ثابت تهران / میرداماد 28 9 7 6 6 --- --- --- 100
18 مهندس کربلایی تهران / دارآباد 26 8 6 6 6 --- --- --- ---
19 برج عرشیا تهران / ازگل 71 --- 71 --- --- --- --- --- 100
20 ساختمان گل نرگس تهران / سوهانک 150 39 37 37 37 --- --- --- 100
21 آقای رضاییان تهران / سعادت آباد 12 --- 12 --- --- --- --- --- 100
22 آقای خدری (مهندس مرادی) تهران / سعادت آباد 10 5 --- 5 --- --- --- --- 100
23 مهندس خانیکی تهران / سعادت آباد 44 11 11 11 11 --- --- --- 100
24 مهندس پالیزیان (آقای میانجی) تهران / سعادت آباد 13 --- 13 --- --- --- --- --- 100
25 پروژه Viva phoenix (مهندس کمالیان) تهران / سعادت آباد 80 23 19 19 19 --- --- --- 100
26 مهندس پسندیده تهران / سعادت آباد 168 42 42 42 42 --- --- --- 70
27 ساختمان آسا تهران / سعادت آباد 12 11 (میتر چدنی سایز 2 اینچ تا 5 اینچ) 2 --- --- 1 --- --- 100
28 مهندس غفوری (پروژه 1) تهران / خیابان بهار 36 12 12 12 --- --- --- --- 80
29 مهندس غفوری (پروژه 2) تهران / خیابان بهار 36 12 12 12 --- --- --- --- 80
30 برج آسمان 7 کرج / مهر شهر 74 --- 74 --- --- --- --- --- 70
31 برج جهانشهر (مهندس کریمی) کرج / جهانشهر 256 67 63 63 63 --- --- --- 100
32 ساختمان ساحلی (دکتر امانی) شیراز / خیابان ساحلی 232 58 58 58 58 --- --- --- 100
33 ساختمان قم آباد (دکتر امانی) شیراز / خیابان قم آباد 84 24 20 20 20 --- --- --- 90
34 ساختمان پسران (دکتر امانی) شیراز 64 18 16 15 15 --- --- --- 95
35 مهندس دانشور شیراز / خیابان قم آباد 23 23 --- --- --- --- --- --- 95
36 پروژه رویا (مهندس یزدیان) شیراز / بلوار چمران 168 42 42 42 42 --- --- --- 100
37 پروژه جام جم (مهندس یزدیان) شیراز / جام جم 11 11 --- --- --- --- --- --- 100
38 دکتر امیری شیراز / میرزای شیرازی 15 15 --- --- --- --- --- --- 95
39 آقای دهدار شیراز 222 59 55 54 54 --- --- --- 95
40 پروژه 44 واحدی رویال پارک شیراز (مهندس پورصابر) شیراز / خیابان پزشکان 201 57 49 46 46 3 --- --- 100
41 مجتمع پزشکان شیراز / خیابان نیایش 15 15 --- --- --- --- --- --- 100
42 دکتر گلنشان شیراز / 5 5 --- --- --- --- --- --- 100
43 آقای مرادی شیراز / قدوسی غربی 16 16 --- --- --- --- --- --- 100
44 آقای صمصامی شیراز / 12 12 --- --- --- --- --- --- 100
45 21 واحدی مهندس مرتب مجتمع گالریا مهر قم آباد شیراز 25 23 --- --- --- 2 --- --- 100
46 مهندس مرتب (پروژه 2) شیراز / 7 7 --- --- --- --- --- --- 95
47 پروژه ویتا شیراز / 74 74 --- --- --- --- --- --- 100
48 آقای تهذیب شیراز / 7 7 --- --- --- --- --- --- 100
49 ساختمان سعید شیراز / 7 7 --- --- --- --- --- --- 100
50 مهندس زاهدی شیراز 8 8 —- —- —- —- —- —- 95
51 مهندس تاج الدین شیراز 7 7 75
52 مهندس صادق زاده شیراز 11 11 95
53 آقای دهدار شیراز / 222 59 55 54 54 --- --- --- 95
54 آقای وزیری شیراز 4 4 --- --- --- --- --- --- 100
55 پروژه پیدک شیراز 87 87 --- --- --- --- --- --- 40
56 آقای توکلی شیراز 20 20 90
57 آقای صحافی شیراز 8 8 100
58 آقای حق دان شیراز 5 5 90
59 آقای تدین شیراز 8 8 100
60 مهندس هدایتی شیراز 7 7 --- --- --- --- --- --- 95
61 آقای امیریان شیراز 20 20 --- --- --- --- --- --- 95
62 مهندس زندی شیراز 16 16 --- --- --- --- --- --- 95
63 آقای جوان بخت شیراز 9 9 --- --- --- --- --- --- 100
64 آقای رضوی شیراز 15 15 --- --- --- --- --- --- 100
65 آقای باقری شیراز 8 8 --- --- --- --- --- --- 70
66 آقای قدمی شیراز 5 5 --- --- --- --- --- --- 95
67 آقای ناجی شیراز 6 6 --- --- --- --- --- --- 95
68 آقای کریمی شیراز 4 4 --- --- --- --- --- --- 95
69 آقای غفاری شیراز 3 3 --- --- --- --- --- --- 75
70 آقای عاطفت فر شیراز 28 28 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 80
71 پروژه اندیشه شیراز 59 59 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1000
72 آقای غریب زاده شیراز 3 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100
73 آقای واعظ زاده شیراز 7 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85
74 آقای حیدری شیراز 6 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85
75 آقای عنصری شیراز 9 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85
76 پروژه دانیال شیراز 31 31 --- --- --- --- --- --- 90
77 مهندس رمضانی کرمان / خیابان جهاد 47 13 12 11 11 --- --- --- 100
78 تعاونی نظام مهندسی (بلوک A1) قم 138 46 46 46 --- --- --- --- 100
79 تعاونی نظام مهندسی (بلوک A2) قم 144 48 48 48 ---- ---- ---- ---- 95
80 آقای ورزنده قم 16 4 4 4 --- ---- ---- ---- 95
81 دکتر خلیفه قلی قم 90 36 18 18 18 --- --- --- 1000
82 دکتر نظری قم 15 5 5 5 ---- ---- ---- ---- 100
83 پروژه رزباد اصفهان / آبشار 41 10 11 11 9 --- --- --- 100
84 مهندس قصایی اصفهان / خیابان مشتاق 28 7 7 7 7 ---- ---- ---- 100
85 مهندس طاهری اصفهان / بلوار آیینه خانه 44 11 11 11 11 ---- ---- ---- 95
86 آقای جبل عاملی اصفهان 5 5 --- --- --- --- --- --- 100
87 آقای تمیزی فر اصفهان 5 5 --- --- --- --- --- --- 50
88 مهندس فیصل یزد / صفاییه 5 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 65
89 دکتر عبدالهی یزد / صفاییه 33 9 8 8 8 ---- ---- ---- 70
90 پروژه سفیر تبریز 75 21 13 13 13 8 --- --- 95
91 آقای زارع شیراز / خیابان ساحلی 11 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100
92 آقای مظفری شیراز / معالی آباد 14 14 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 95
93 پروژه دژاوو مازندران / نور 80 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 80
94 مهندس مرتب (پروژه 3) شیراز / نیایش 18 18 18 --- --- --- --- --- 95
95 مهندس مرتب (پروژه 4) شیراز / کوچه 25 قم آباد 6 6 6 ---- ---- ---- ---- ---- 100
96 مهندس اخوان قم 15 46 16 15 15 --- --- --- 60
97 آقای رضایی تهران / سعادت آباد 27 13 13 --- --- --- --- 70 1
98 مهندس کریمی تهران / پیروزی 12 ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- 70
99 پروژه 144 واحدی نور یزد 144 144 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 75
100 پروژه الهیه تهران شهران 104 26 26 26 26 --- --- --- 100
101 آقای سبزه واری تهران م سپاه 95 34 31 ---- ---- 31 ---- ---- 70
102 مجتمع تجاری اداری پردیسان قم 85 29 ---- ---- ---- ---- 56 ---- 85
103 مهندس صالحی نجف آباد اصفهان 72 72 ---- ---- ---- ---- ---- 70
104 مهندس خیراندیش تهران زعفرانیه 72 18 18 18 18 ---- ---- ---- 85
105 مهندس روشن تهران نیاوران 65 17 16 16 16 ---- ---- ---- 100
106 آقای حسن بیگی یزد / 57 27 ---- ---- ---- 2 28 ---- 100
107 مهندس محمودآبادی کرمان مسجد جمعه 38 14 9 8 7 ---- ---- ---- 80
108 پروژه اسپینا یزد 36 ---- ---- ---- ---- ---- 36 ---- 100
109 21 واحدی مهندس مرتب مجتمع گالریا مهر قم آباد شیراز 25 23 ---- ---- ---- 2 ---- ---- 100
110 آقای ورزنده 2 قم 24 5 7 6 6 ---- ---- ---- 75
111 مهندس دانشور شیراز قم آباد 23 23 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 95
112 آقای نصیری شیراز 4 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85
112 آقای دستغیب شیراز قم آباد 4 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 95
113 آقای نعمت الهی شیراز فرهنگ شهر 4 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 95
114 آقای جهان دیده شیراز بلوار استقلال 4 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 95
115 میرزازاده شیراز 4 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 50
116 آقای شریفی شیراز فرهنگ شهر 4 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 90
117 آقای نامداری اصفهان 5 5 --- --- --- --- --- --- 100
118 5 واحدی محمدی شیراز 5 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100
119 اقای پاک دامن ساختمان مادر شیراز ساحلی 5 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
120 آقای دهقانی شیراز 10 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 90
121 آقای داوودی شیراز 10 10 --- --- --- --- --- --- 80
122 آقای جعفری شیراز 10 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85
123 آقای جوان بخت 2 شیراز 8 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85
124 آقای آریا آزاد شیراز 8 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85
125 پروژه 7 واحدی مهندس مرتب کوچه 11 قم آباد شیراز 7 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 95
126 7 واحدی حسینی شیراز 7 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100
127 آقای دادخواه مشهد 6 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85