در حال نمایش یک نتیجه

سیستم هوشمند موتورخانه

توماندستگاه
Central Heating controller موتورخانه هایی که به شکل سنتی کنترل می شوند عملیات کنترل و تنظیم دمای دیگ از طریق ترموستات هایی که بر روی دیگ ها و پمپ ها نصب شده انجام می شود. در واقع دمای آب چرخشی داخل رادیاتورها و فن کویل ها ثابت است مگر آنکه متصدی درجه ترموستات دیگ را تغییر دهد. این در حالیست که نیاز ساختمان به تغییر دمای آب دیگ (بار حرارتی مورد نیاز ساختمان) در هر لحظه وابسته به عوامل داخلی و خارجی ساختمان است، مانند تغییرات دمای محیط بیرون ساختمان و نیز تغییرات و شرایط داخل ساختمان. به همین دلیل است که در برخی مواقع به خصوص در میان فصل هایی مانند پاییز یا بهار که تغییرات دمای محیط شدیدتر است ساکنین احساس گرما یا سرما می کنند. پس برای آنکه بتوان دمای داخل ساختمان را در یک محدوده مشخص، ثابت نگاه داشت بایستی دمای آب چرخشی داخل ساختمان (آب دیگ) را بصورت لحظه ای بر اساس پارامترهای ذکر شده بصورت هوشمند و لحظه ای تغییر داد.